Statytojo (Užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Techninis prižiūrėtojas yra Užsakovo atstovas kokybės, darbų saugos bei objekto statybos koordinavimo srityje. Didžioji dalis užsakovų nėra statybos ekspertai, dėl šių priežasčių būna piktnaudžiavimo atvejų statybos procesuose (darbai atliekami nekokybiškai, medžiagos neatitinka projektinių reikalavimų, kiekiai skiriasi nuo faktinių ir kt.). Kvalifikuotas techninis prižiūrėtojas sukuria statomam produktui norminę kokybę.

26       27     28